Led verlichting kopen

Retourneren

Retourneren
Mocht u bij ontvangst van uw bestelling, u toch niet tevreden zijn en wilt u het Magicshine product terug sturen dan is dit mogelijk.
Wij vergoeden in bepaalde gevallen alle betalingen van u, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u aan ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de u heeft gebruikt, tenzij de u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
 
Retourneren kan vanuit een drietal situaties:
 
U wilt afzien van de aankoop
U heeft tot 14 dagen na ontvangst van uw product(en), en heeft na deze melding 14 dagen volgend op de dag van  de tijd om uw bestelling te controleren en er voor te kiezen om de koop te annuleren, mits het product compleet, ongebruikt en onbeschadigd is. Dit kunt u zonder opgave van reden doen. Wij waarderen het echter wel als u een reden opgeeft zodat wij een betere service kunnen aanbieden en misverstanden over het product te voorkomen.
Wij zullen vervolgens het betaalde bedrag voor het product binnen 14 dagen crediteren. Ook de leveringskosten worden vergoed. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
 
U heeft het verkeerde product besteld
U heeft tot 14 dagen na ontvangst van uw product(en) de tijd om uw bestelling te controleren en te constateren dat u het verkeerde product heeft besteld en er voor te kiezen om het product om te ruilen. De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. Mocht u een ander product wensen dat goedkoper is, dan zullen wij het verschil terugbetalen. Mocht het product dat u kiest duurder zijn, dan dient u het verschil bij te betalen.

Wij hebben het verkeerde product verzonden
U heeft tot 14 dagen na ontvangst van uw product(en) de tijd om uw bestelling te controleren en te constateren dat wij het verkeerde product aan u hebben verzonden. U kunt dan op onze kosten het product terugsturen en zullen u kosteloos het juiste product toezenden. Wij zullen vervolgens het juiste product binen 2 werkdagen toezenden.

 Klik hier om het retourformulier te downloaden

 
Onze nieuwsbrief ontvangen?